Historia

Kilka ważnych dat z historii biblioteki

1962 – powstanie biblioteki
1972 – pierwsza przeprowadzka do wolnostojącego domku na terenie dzisiejszej części administracyjnej szkoły
1977 – biblioteka wraca na teren szkoły, zajmując na piętrze dwie sale lekcyjne na wypożyczalnię i czytelnię
1980 – ze względu na rosnącą liczbę uczniów, biblioteka jest zmuszona oddać jedną salę – czytelnię na potrzeby uczniów
1988 – zakończono pierwszy etap rozbudowy szkoły i biblioteka przeprowadza się do nowej sali na parterze, gdzie mieści się dzisiejsza mała sala gimnastyczna
1990 – biblioteka przeżywa ostatnią już przeprowadzkę do specjalnie dla niej przeznaczonego lokalu w którym pozostaje  już na stałe do dnia dzisiejszego
1995 (III) – biblioteka otrzymuje pierwszy komputer wraz z oprogramowaniem i rozpoczyna się żmudny proces wprowadzania zbiorów 
  


1997 (IX) – rozpoczyna się komputerowe udostępnianie zbiorów
1998 (VI) – biblioteka otrzymuje dwa nowe stanowiska komputerowe do czytelni i pokoju opracowań
2003 (III) – wzbogacamy naszą bibliotekę o kolejne dwa stanowiska dla użytkowników, jedno w wypożyczalni, a drugie w czytelni
2005 (11-28 II) – remont biblioteki:  malowanie, wymiana wykładziny i lamp oświetleniowych w czytelni
2005 (30XI) – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, biblioteka otrzymała cztery nowe komputery oraz drukarkę ze skanerem
2008  – kolejny remont w bibliotece: wymiana okien i parapetów, zamontowanie kolorowych verticali
2009 (V) – międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Soctates Comenius” – wizyta gości z Francji i Irlandii

2012 – (29-30 IX) – uroczyste obchody 50-lecia szkoły
2014 - (VI-IX) - generalny remont wypożyczalni: wymiana podłogi, mebli, malowanie ścian, wygospodarowanie kącika dla najmłodszych czytelników.
2015 - (VI-IX) - generalny remont czytelni: wymiana podłogi, malowanie ścian
2016 - wymiana komputerów w czytelni